Hladanie skutočnej príčiny problémov


Hľadanie skutočnej príčiny problémov

Dôvoď, prečo mnoho alternatívnych metód, založených na manipulácii, resp. priamej práci terapeuta je len dočasných, je to, že nenastávajú permanentné zmeny na neurologickej úrovni. Bez tejto zmeny, biomechanická zmena v tele nemôže vydržať. Takže cieľom MBF® sú trvalé pozitívne zmeny v tele a v držaní tela a tým dojde následne ku vzniku reťazca zmien s pozitívnym efektov na cele zdravie klienta.


Jeden z hlavných rozdielov medzi MBF® systémom a ďalšími alternatívnymi a medicínskymi metódami terapie je fakt, že MBF® sa díva na telo ako na celok a nie na konkrétnu - jednu oblasť. To umožňuje nájsť skutočnú príčinu problémov - čo spôsobuje bolesti /krížov, chrbtice, krku, kolien, bedrového kĺbu,.../, chronické stavy , časté opakované športové úrazy alebo dlhodobý pokles športovej a pracovnej výkonnosti.


Napríklad, povedzme, že dôjde k posunu krčného stavca, tzv. herniácia disku, čo zapríčiňuje bolesť v oblasti krku, ktorá sa šíri dole do ruky a prstov. Je to taktiež sprevádzané necitlivosťou, slabosťou a „mravenčením“ v ruke a prstoch. Väčšina neurológov a neurochirurgov posúdi situáciu a jednoznačne konštatuje, že posunutý stavec spôsobil tento stav. Navrhne konzervatívnu alebo invazívnu liečbu. Avšak, skutočným dôvodom je to, čo spôsobilo tento posun. A o tom je MBF® systém.
O hľadaní podstaty problémov

Ale vráťme sa k tejto situácii s herniáciou disku. Pokiaľ nedôjde k invazívnej operácii, je navrhnutá konzervatívna liečba, resp. rehabilitácia. Terapeut vidí, že pacientova hlava je príliš v predklone, čo vedie ku vzniku veľkého tlaku na krčné stavce. Navrhne preto sériu cvikov na krk, tak aby sa hlava dostala do lepšej pozície a tým sa znížil tlak na stavce. Problém je tu v tom, že pozícia krku sa nezmení, bez ohľadu na to, koľko tisíc opakovaní pacient urobí. Prečo? Pretože pozícia krku a hlavy je priamo určená pozíciou ramien a bokov! Takže bez zmeny pozície bokov a ramien - hlava zostane stále v rovnakej pozícii!


Povedzme ale, že pacient má ruptúru stavca. Potom samozrejme nastáva čas na invazívnu operáciu. Mnoho pacientov okamžite po nej cíti úľavu a zlepšenie stavu - avšak málo kto vie, čo sa deje po určitej dobe. Bolesť a diskomfort sa vracajú späť! Operácia pomohla obnoviť činnosť krčnej chrbtice, ale znova, kľúčová oblasť, ktorá spôsobila problém, bola úplne opomenutá!


Zameranie sa na oblasť bolesti je to, čím sa väčšina ľudí – odborníkov zaujíma a čo väčšina ľudí a športovcov automaticky očakáva. Avšak, tým len riešime následky, čo je skutočne nekonečný proces, prakticky vysvetlený na situácii vyššie. Mnohým ľuďom je zvláštne, že MBF® odborník navrhne cviky na oblasť – telesnú partiu, ktorá je veľmi „vzdialená“ bolestivej oblasti. Je to preto, že vidí širšie súvislosti. Vie tiež, že v prípade chronickej bolesti /krížov, krku, chrbtice, kolien, bedrového kĺbu,.../ oblasť bolesti je veľmi zriedka jej skutočnou príčinou problémov. Tým sa MBF® systém drasticky odlišuje od prakticky 100% alternatívnych metód, ktoré i v súčasnej dobe pôsobia na trhu.