Prečo MBF funguje?


Systém založený na vedeckých princípoch

MBF® je systém založený na vedeckých princípoch. Funguje v dvoch úrovniach - na svalovej úrovni a na neurologickej úrovni. Aby boli vytvorené v tele permanentné väzby (zmeny), je nutná účinnosť systému na oboch úrovniach. V zásade MBF® je o neurosvalovom preprogramovaní.


Práca, resp. efekt na svalovej úrovni, je viditeľný, pretože pri cvičení a po ňom je to jednoducho v „tele cítiť“. Samozrejme, posturálne disfunkcie vedú na druhej strane - v svalovej úrovni – k nerovnováhe (buď je to dané jednostrannou záťažou alebo nečinnosťou) a to vedie ku zraneniam alebo vzniku bolesti. Cviky MBF® sú navrhnuté tak, aby bola vytvorená opäť svalová rovnováha. Aby k tomu došlo, musí sa jednať o správne cviky v správnych uhloch a v správnej sekvencii. Pokiaľ nepôjde o správnu voľbu cvikov, sekvencie apod. ku vzniku svalovej rovnováhy nedôjde – a eventuálne sa stav klienta zhorší resp. môže nastať zranenie!
Celkové držanie tela je všeobecne kontrolované neurologicky. Mozog má určitú pamäť ohľadom pozície a držania tela. Je to niečo, čomu sa nedá rozkázať tým, že bude myslieť na to, aby som bol „narovnaný“ a držal telo stále vzpriamené. Je to ako s dýchaním alebo s tlkotom srdca. Vôľou neovplyvniteľné. Avšak MBF® systém je schopný vytvoriť permanentné zmeny v tele a držaní tela, pretože vytvára väzby medzi svalom a mozgom vďaka správnemu poradiu cvikov. Táto aktivácia je umožnená prácou svalov. Nedá sa uskutočniť tým, že niekto iný posunie alebo dá telo do tej či onej pozície. Avšak to, že dojde k neuro-svalovej aktivácii je stále dosť málo. Je nutné, upevniť tieto väzby a doslova „vymazať“ tie staré nefunkčné. To sa stane len na základe cvikov, počte opakovaní cvikov, špecifických prestávkach medzi sériami, počte cvičení za deň a za týždeň a pravidelných MBF® update!